Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

TP.HCM dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022 đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng. Số tiền này bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% và tăng 18,8%; thu từ dầu thô đạt 60,1 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần và tăng 103,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% và tăng 22,1%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, vùng Đông Nam Bộ thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 551.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 41,6% tổng thu NSNN cả nước.

Trong đó, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả vùng và cả nước. Theo Cục thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối NSNN lũy kế 9 tháng năm 2022 của thành phố ước thực hiện 349.902 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 222.039 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán, chiếm 63,5% tổng thu cân đối và tăng 26,3% so với cùng kỳ.

Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?
Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

Trong khoản thu này, thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 91,4% dự toán, chiếm 6,9% tổng thu và tăng 20,2%; thu từ khu vực ngoài Nhà nước đạt 87,6% dự toán, chiếm 16,9% tổng thu và tăng 20,6%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,6% dự toán, chiếm 14,7% tổng thu và tăng 12,6%.

Bà Rịa – Vũng Tàu đứng vị trí thứ hai

Xếp sau về thu NSNN là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo Cục thống kê tỉnh, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 84.818,2 tỷ đồng, đạt 118,53% so với dự toán và tăng 35,27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu về dầu thô 34.705,9 tỷ đồng, chiếm 40,92% tổng thu, đạt 209,07% so với dự toán và tăng 2,1 lần; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 16.740 tỷ đồng, chiếm 19,74% tổng thu, đạt 82,46% so với dự toán và giảm 8,22%; thu nội địa 33.372,3 tỷ đồng, chiếm 39,34%, đạt 96,3% so với dự toán và tăng 20,48%.

Tiếp đến là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh

Theo Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính Đồng Nai, trong 9 tháng năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt trên 48,7 ngàn tỷ đồng, đạt 88% dự toán năm và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt trên 30,9 ngàn tỷ đồng, đạt 80% so với dự toán năm; thu xuất nhập khẩu trên 17,7 ngàn tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm.

Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?
Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,36% so cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách ước đạt 48.500 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Theo báo cáo của ngành Tài chính tỉnh Bình Phước, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng đầu năm 2022 là 11.136,98 tỷ đồng, đạt 78,15% so với dự toán năm, tăng 23,46% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước ước 10.317,55 tỷ đồng, đạt 78,76% so kế hoạch HĐND giao.

Theo Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, tổng thu NSNN trên địa bàn tháng 9 ước đạt 735 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 8.744 tỷ đồng, đạt 87,27% dự toán, tăng 15,28% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 7.470 tỷ đồng, đạt 85,67% dự toán, tăng 13,75% cùng kỳ năm trước.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *