Xu hướng dịch chuyển để tìm không gian sống trong lành của cư dân đô thị