Xu hướng ổn định của thị trường bất động sản những tháng còn lại của 2019