5 năm tăng 1 triệu người dân, TP.HCM đối mặt với vấn đề đất chật người đông như thế nào?