Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Dự Kiến Thông Xe Từ 22/01/2022

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Dự Kiến Thông Xe Từ 22/01/2022

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Dự Kiến Thông Xe Từ 22/01/2022