Giới đầu tư vẫn chuộng BĐS, lựa chọn là kênh đầu tư “vua”