Sau “bóng ma” Covid-19 là cơ hội cực lớn cho thị trường BĐS Việt Nam