Đầu tư đất xây nhà vùng ven: Ngoại thành nay đã gần hơn