Đề-xuất-1.000-tỷ-đồng-làm-nút-giao-cao-tốc-Bến-Lức-với-quốc-lộ-51

Đề xuất 1.000 tỷ đồng làm nút giao cao tốc Bến Lức với quốc lộ 51

Đề xuất 1.000 tỷ đồng làm nút giao cao tốc Bến Lức với quốc lộ 51