Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách nhà ở mới như lãi suất, thời hạn cho vay hỗ trợ nhà ở bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2022 là 4,8%/năm

Vào ngày 03/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, mức lãi suất đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 4,8%/năm.

Nếu so với thời điểm 2019 và 2020, chính sách nhà ở mới này đã giảm mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2022 là 0,2%.

Căn cứ Thông tư 11/2013/TT-NHNN, sửa đổi bởi Thông tư 32/2014/TT-NHNN, những đối tượng được áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở bao gồm: Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội,…

Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022
Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

Cùng với đó, theo Thông tư 32/2014/TT-NHNN, đối tượng vay là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1.050.000.000 đồng.

Quyết định 1956/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Chính sách nhà ở có những điểm mới về vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở

Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, có những điểm mới về vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Cụ thể như sau:

Vay vốn ưu đãi tối đa là 500 triệu đồng

Theo đó, đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Hiện nay, tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN không có quy định mức vay tối đa là 500 triệu đồng.

Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022
Điểm Danh 2 Chính Sách Nhà Ở Mới Có Hiệu Lực Từ Năm 2022

Thời hạn cho vay không quá 25 năm

Chính sách nhà ở theo Thông tư 25/2015/TT-NHNN cũng quy định đối với đối tượng khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Hiện nay, tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 25/2015/TT-NHNN không quy định thời hạn cho vay tối đa mà chỉ quy định thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ. Hiện nay, tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 25/2015/TT-NHNN, lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hơn nữa, một điểm mới trong chính sách nhà ở thuộc thông tư này chính là quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Thông tư 20/2021/TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *