Nhận diện “điểm nóng” trên thị trường bất động sản trong vùng đô thị mở rộng TPHCM