Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Trong 04/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 3 dự án KCN tại Long An.

Theo đó, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Lộc Giang và Tandoland được phê duyệt lần lượt tại Quyết định 490/QĐ-TTg và Quyết định số 489/QĐ-TTg vào 19/4/2022. KCN Prodezi được phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-TTg vào ngày 23/4/2022.

KCN Prodezi có vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 506/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Prodezi, tỉnh Long An, chủ đầu tư là Công ty CP Prodezi Long An.

Theo đó, dự án KCN Prodezi có quy mô 400 ha, được thực hiện tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vốn đầu tư của Dự án là 4.604,768 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 800 tỷ đồng, vốn huy động 3.804,768 tỷ đồng. Dự kiến, tiến độ thực hiện Dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng
Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong KCN; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Dự án KCN Tandoland có quy mô 250 ha

Ngày 19/4/2022, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 489/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tandoland, tỉnh Long An. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tandoland.

Cụ thể, KCN Tandoland sẽ được thực hiện tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô 250 ha. Vốn đầu tư dự án là 3.144,55 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 550 tỷ đồng, vốn huy động 2.594,55 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự kiến không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng
Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Dự án KCN Lộc Giang có vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng

Cũng trong cùng ngày 19/4/2022, tại Quyết định 490/QĐ-TTg, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lộc Giang, tỉnh Long An. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn – Tây Bắc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lộc Giang có quy mô 466 ha tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vốn đầu tư của dự án KCN Lộc Giang là 5.198,23 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 779,73 tỷ đồng, vốn huy động là 4.418,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Ban Quản lý khu kinh tế Long An cho biết, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh hiện có 37 KCN với tổng diện tích 12.285,48 ha. Trong đó, 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam với tổng diện tích là 11.944,98 ha và 2 KCN nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích 340,5 ha. Trong số 37 KCN được quy hoạch, có 22 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, 15 KCN đang triển khai công tác đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, các KCN tại Long An đã thu hút 39 dự án với tổng vốn FDI là 268,33 triệu USD và vốn doanh nghiệp trong nước là 9.298 tỷ đồng.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *