Thị trường bất động sản năm nay tiếp tục tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn