Phân khúc đất nền tại các khu vực vùng ven TP.HCM đang được quan tâm nhiều nhất. Ảnh: V.D

Phân khúc đất nền tại các khu vực vùng ven TP.HCM đang được quan tâm nhiều nhất. Ảnh: V.D

Phân khúc đất nền tại các khu vực vùng ven TP.HCM đang được quan tâm nhiều nhất. Ảnh: V.D