TP.HCM: Lộ diện đường trên cao Bắc – Nam hơn 38.000 tỉ đồng

TP.HCM: Lộ diện đường trên cao Bắc – Nam hơn 38.000 tỉ đồng

TP.HCM: Lộ diện đường trên cao Bắc – Nam hơn 38.000 tỉ đồng