Vùng đô thị TP.HCM mở rộng, làn sóng đầu tư bất động sản tiếp tục đổ về cục bộ ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu