Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt mọc lên, hệ lụy khi thị trường quá nóng