Bình Dương dự trù 12.000 tỉ đồng để đầu tư công năm 2023

Bình-Dương-dự-trù-12.000-tỉ-đồng-để-đầu-tư-công-năm-2023

Bình Dương dự trù 12.000 tỉ đồng để đầu tư công năm 2023

Bình Dương thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn 12.182 tỉ đồng. Năm 2022, tổng kế hoạch của Bình Dương đã giao là 8.909 tỉ đồng.

Bình Dương ban hành nghị quyết

HĐND tỉnh Bình Dương mới đây đã ban hành nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo nghị quyết, số vốn kế hoạch được giao cho hạng mục này năm 2023 là 12.182 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương 3.142 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương 9.040 tỉ đồng.

Sau khi HĐND thông qua nghị quyết, UBND tỉnh Bình Dương sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

"Bình

Về phương án huy động vốn để phục vụ đầu tư công, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, cập nhật các nguồn vốn theo kế hoạch Trung ương giao hàng năm, vốn đầu tư từ bội chi ngân sách tỉnh và khả năng huy động thực tế của địa phương và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Được biết, trong năm 2022, 2 nguồn thu đóng góp lớn nhất vào ngân sách địa phương là xổ số kiến thiết (1.670 tỉ đồng) và nguồn thu sử dụng đất (2.500 tỉ đồng).

Năm 2022 phân bổ vốn đầu tư công cho 316 dự án

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Dương đã giao là 8.909 tỉ đồng, phân bổ cho 316 dự án. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2022, vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương mới giải ngân được 3.692 tỉ đồng (đạt 41,4% kế hoạch).

Trong đợt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, Bình Dương có 94 dự án có nhu cầu tăng vốn với số vốn hơn 1.181 tỉ đồng, 153 dự án có nhu cầu giảm vốn với số vốn giảm hơn 1.908 tỉ đồng.

Đối với kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, có 97 dự án đăng ký tăng vốn hơn 9.602 tỉ đồng và 65 dự án đề nghị giảm vốn hơn 1.396 tỉ đồng.

Thứ tự ưu tiên vốn lần lượt là các dự án quyết toán hoàn thành, dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư và dự án khởi công mới.

Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, với phương án điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, Tỉnh bổ sung mới 23 dự án có tổng số vốn hơn 3.120 tỉ đồng (trong đó 9 dự án quyết toán, 12 dự án chuẩn bị đầu tư, 2 dự án khởi công mới).

Bên cạnh đó, Bình Dương ngưng bố trí vốn 4 dự án với tổng số vốn đã bố trí hơn 210 tỉ đồng. Có 15 dự án được chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang khởi công mới với số vốn tăng thêm khoảng 3.987 tỉ đồng.

Cùng với đó, 57 dự án được điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 4.605 tỉ đồng; điều chỉnh giảm vốn 61 dự án với số vốn giảm 1.185 tỉ đồng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *