Bất chấp dịch Covid-19, đất nền dự án vệ tinh thành phố HCM tiếp tục tăng giá