Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Trong nhiều loại giấy phép xây dựng khác nhau, giấy phép xây dựng tạm thời dù không được pháp luật xây quy định cụ thể nhưng lại được ứng dụng phổ biến. Vậy đó là gì?

Giấy phép xây dựng gồm bao nhiêu loại?

Theo Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư. Theo đó, loại giấy này có 04 loại:

– Giấy phép xây dựng mới: Đây là văn bản để xây dựng công trình, nhà ở mới thuộc trường hợp không được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo: Là văn bản để sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở.

– Giấy phép di dời công trình: Là văn bản để di dời công trình.

– Giấy phép xây dựng có thời hạn: Là giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà ở sử dụng trong thời hạn nhất định.

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?
Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Có thể hiểu, giấy phép xây dựng tạm thời là cách gọi khác của giấy phép xây dựng có thời hạn. Hiểu đơn giản, đây chính là giấy phép cấp cho chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình, nhà ở trong một thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng tạm thời

Muốn được cấp loại giấy phép này, cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Cụ thể như sau:

Điều kiện chung

Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng chức năng hoặc phân khu xây dựng chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực năng đã được phê duyệt, công bố bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định với từng khu vực và thời hạn tồn tại công trình phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

Chủ đầu tư cam kết phá dỡ công trình khi đến hạn ghi trong giấy phép xâu dựng tạm thời và khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc phá dỡ.

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?
Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

Trong trường hợp quy hoạch xây dựng chưa được triển khai khi quá thời hạn ghi trên giấy phép thì chủ đầu tư tiếp tục được phép sử dụng công trình cho đến khi cơ quan Nhà nước có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện riêng

Với nhà ở riêng lẻ

Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận cũng như yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, giao thông, năng lượng, di tích lịch sử – văn hóa, di sản văn hóa, đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng phục vụ an ninh, quốc phòng.

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 79, Luật Xây dựng 2014.

Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm thời theo quy định của pháp luật.

Với công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ

Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại cũng như các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, năng lượng, di tích lịch sử – văn hóa, di sản văn hóa.

Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 24, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *