Những khu vực “thiên thời địa lợi” đang thu hút giới đầu tư bất động sản trong năm 2019