Thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh trong Quý II 2019