Siết nguồn cung trong khi cầu vẫn tăng cao: Liệu có ổn?