Thủ Tướng Quyết Định Giảm 30% Tiền Thuê Đất, Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm?

Thu-Tuong-Quyet-Dinh-Giam-30-Tien-Thue-Dat-Doi-Tuong-Nao-Se-Duoc-Mien-Giam

Thủ Tướng Quyết Định Giảm 30% Tiền Thuê Đất, Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm?

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ai sẽ thuộc nhóm đối tượng được miễn, giảm?

Cụ thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất) là đối tượng được áp dụng. Ngoài ra, những người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê và đang được giảm khoản phí thuê đất theo các quy định pháp luật khác cũng được giảm.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Theo quyết định mới, mức giảm tiền thuê đất năm 2021 áp dụng cho các đối tượng trên là 30%. Hạn mức này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Thời điểm cuối năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện một cuộc khảo sát trên gần 10.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn FDI đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố.

Kết quả cho thấy, các ngành như BĐS, khai khoáng hay nông nghiệp ở cả doanh nghiệp tư nhân lẫn có vốn FDI là những nhóm ngành đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch Covid.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Làm thế nào để được giảm 30% tiền thuê đất?

Để được giảm 30% khoản tiền này, người dân và doanh nghiệp, tổ chức cần làm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021, đính kèm bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Hồ sơ có thể nộp thông qua phương thức điện tử, gửi đến cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá và ban hành quyết định giảm tiền trong vòng 30 ngày.

Thời hạn nộp hồ sơ sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2021. Sau thời gian này, việc giảm tiền thuê đất của quyết định này sẽ không còn áp dụng.

Trong quyết định này cũng nêu rõ: “Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình”. Do đó, sau khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp người thuê đất không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ của quyết định này. Người thuê đất sẽ bị thu hồi số tiền được miễn, giảm và bị phạt nộp tiền chậm theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *