Bất động sản ngoại đô “cất cánh” nhờ giao thông phát triển