Ranh giới giữa kẻ tầm thường và người đẳng cấp chỉ cách nhau ở 3 điều này