Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam

Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam

Hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam là tổng mức đầu tư Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt.

Trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đường sắt Bắc – Nam

Mới đây, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt cho hay, đơn vị vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh, đoạn Vinh – Nha Trang và đoạn Nha Trang – Sài Gòn trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh

Dự án đường sắt Bắc – Nam, đoạn Hà Nội – Vinh sẽ qua địa phận các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.

Phạm vi thực hiện dự án thuộc đoạn đường sắt Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, có điểm đầu tại ga Hà Nội (Km000+000), điểm cuối tại ga Vinh (Km319+202), với tổng chiều dài khoảng 319km.

Về quy mô, thực hiện cải tạo, nâng cấp đoạn thuộc dự án đường sắt Bắc – Nam khổ 1.000mm với các hạng mục: Cải tạo, nâng cấp cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn; một số hạng mục công trình bảo đảm khai thác đồng bộ (cống thoát nước …); xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam
Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam

Về công trình cầu, dự án này sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp 10 cầu yếu; công trình tuyến: Cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát…) 8 đoạn, chiều dài khoảng 24km. Cùng với đó, xây dựng cầu đường bộ trên Quốc lộ 45 vượt đường sắt tại vị trí đường ngang tại km187+950.

Riêng phần thông tin, tín hiệu, trên nền tảng hệ thống thông tin, tín hiệu đang khai thác, sẽ tiến hành cải tạo đồng bộ hệ thống phù hợp với phương án cải tạo của các công trình: tuyến, cầu đường sắt, cầu đường bộ trong dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang

Tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Vinh, điểm cuối tại ga Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 996km. Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM tại Quyết định số 2877/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT, sử dụng vốn trung hạn 2016 – 2020 (thuộc gói 7.000 tỷ đồng).

Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam
Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam

Theo đó, dự án thuộc tuyến đường sắt Bắc – Nam này sẽ cải tạo, nâng cấp 15 cầu yếu; nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát…) 6 đoạn, tổng chiều dài hơn 57km; sửa chữa nền đường yếu 2 đoạn, chiều dài khoảng 2,9km. Cùng với đó, sẽ sửa chữa, cải tạo 4 ga hành khách gồm Đồng Lê, Đông Hà, Huế, Nha Trang; 4 ga hàng hóa gồm Hương Phố, Kim Liên, Quảng Ngãi, Diêu Trì.

Trên nền tảng hệ thống thông tin, tín hiệu đang khai thác, dự án sẽ tiến hành cải tạo đồng bộ hệ thống thông tin, tín hiệu phù hợp với phương án cải tạo của các công trình.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, tuyến đường sắt này có giá trị tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.098 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.

Phạm vi thực hiện dự án đường sắt Bắc – Nam thuộc đoạn đường sắt Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, có điểm đầu tại ga Nha Trang (Km1314+930), điểm cuối tại ga Sài Gòn (Km1726+200) với tổng chiều dài khoảng 411km.

Về quy mô, dự án thực hiện cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục: Cải tạo, nâng cấp cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước…); cải tạo, nâng cấp một số ga hành khách và hàng hóa.

Cụ thể, về công trình cầu: Cải tạo, nâng cấp 5 cầu yếu. Công trình tuyến: Cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát…) 9 đoạn, tổng chiều dài hơn 87km.

Cùng với đó sửa chữa, cải tạo ga Sóng Thần (ga hàng); Xây dựng mới, kết hợp cải tạo đường ga và công trình đồng bộ của ga Dĩ An. Tận dụng vật tư thay ra từ chính tuyến để cải tạo, sửa chữa đường ga, ghi, kiến trúc tầng trên một số ga trong phạm vi các khu gian cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *