Hội thảo Khởi động “Chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam”