Hội thảo Khởi động “Chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam”

Hội thảo Khởi động “Chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam”

Hội thảo khởi động “Chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam” sẽ diễn ra ngày 26/5 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Sự kiện được Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức tài chính Quốc tế IFC (Ngân hàng Thế giới) và sự hỗ trợ tài chính của Capital House.

Hội thảo là một phần của việc thực hiện kế hoạch hoạt động 5 năm (2017-2022) cho Chương trình phát triển công trình xanh và bền vững mà mục tiêu chính của chương trình là nhằm thu hút các chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản phát triển các công trình xanh trên phạm vi toàn quốc nhằm kêu gọi, vận động các chủ đầu tư, doanh nghiệp cam kết phát triển số lượng công trình xanh với Bộ Xây dựng.

Với sự tham dự của lãnh đạo Bộ xây dựng, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển công trình xanh, Hội thảo sẽ là một diễn đàn để trao đổi và chia sẻ những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm hữu ích trong lĩnh vực phát triển công trình xanh. Đây cũng là dịp để giới thiệu về Chương trình phát triển công trình xanh và bền vững, truyền thông rộng rãi về các tiêu chí xanh nhằm đề cao trách nhiệm của người dân và chủ đầu tư với môi trường, với sự phát triển bền vững hướng tới thụ hưởng cuộc sống xanh. Đồng thời, kêu gọi sự tham gia của các chủ đầu tư trên cả nước để tổng hợp ý kiến kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đưa ra các tiêu chí và các hình thức hỗ trợ nhằm khuyến khích các chủ đầu tư tham gia phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Giai đoạn đầu của Chương trình phát triển công trình xanh và bền vững sẽ được thực hiện trong 5 năm, bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng về công trình xanh; Đào tạo cho đội ngũ chuyên gia hành nghề, sàn bất động sản và khối truyền thông; Đẩy mạnh truyền thông về công trình xanh.

Trong khuôn khổ Hội thảo khởi động, Hiệp hội BĐS Việt Nam sẽ có Lễ ký với các chủ đầu tư đăng ký tham gia vào chương trình, cam kết về các công trình xanh của công ty trong 5 năm tới.

Riêng Capital House đã cam kết tài trợ 1 triệu USD cho Chương trình trong vòng 5 năm và trở thành đơn vị tiên phong hỗ trợ thúc đẩy cho Chương trình./.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *