Thị trường nhà ở TP HCM có thể dịch chuyển về vùng ven và huyện giáp ranh