Địa ốc TP HCM chững lại, cơ hội ‘vàng’ cho Bình Dương, Đồng Nai, Long An