Bảng giá đất nhiều tỉnh tăng mạnh, giá nhà ở được dự báo có thể tăng theo