Đô thị cảng, khu công nghiệp tăng hấp lực cho đất nền liền kề